Lịch thi đấu

Lịch thi đấu

World Cup 2022 Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1222:00 Pháp – Ba Lan 0:1 1/2 -0.96Chọn Kèo: Pháp -1.5 @ -0.96 0.89Chọn Kèo: Ba Lan +1.5 @ 0.89 2 1/2 0.90Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.90 1.00Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 1.00 1.31Chọn: Pháp @ 1.31 9.50Chọn: Ba Lan @ 9.50 5.20Chọn: Hòa @ 5.20

Xem thêm

05/1202:00 Anh – Senegal 0:1 -0.98Chọn Kèo: Anh -1 @ -0.98 0.91Chọn Kèo: Senegal +1 @ 0.91 2 1/4 -0.97Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.97 0.87Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.87 1.58Chọn: Anh @ 1.58 6.20Chọn: Senegal @ 6.20 3.75Chọn: Hòa @ 3.75

Xem thêm

Hạng 2 Italia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1218:30 SPAL – Modena 0:1/4 -0.96Chọn Kèo: SPAL -0.25 @ -0.96 0.88Chọn Kèo: Modena +0.25 @ 0.88 2 1/2 -0.95Chọn Kèo: Tài 2.5 @ -0.95 0.85Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.85 2.35Chọn: SPAL @ 2.35 3.10Chọn: Modena @ 3.10 3.05Chọn: Hòa @ 3.05

Xem thêm

04/1221:00 Brescia – Reggina 0:0 0.78Chọn Kèo: Brescia 0 @ 0.78 -0.86Chọn Kèo: Reggina 0 @ -0.86 2 1/4 0.96Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.96 0.94Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.94 2.46Chọn: Brescia @ 2.46 3.00Chọn: Reggina @ 3.00 2.93Chọn: Hòa @ 2.93

Xem thêm

04/1221:00 Sudtirol – Frosinone 1/4:0 0.92Chọn Kèo: Sudtirol +0.25 @ 0.92 1.00Chọn Kèo: Frosinone -0.25 @ 1.00 2 1/4 -0.93Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.93 0.83Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.83 3.25Chọn: Sudtirol @ 3.25 2.28Chọn: Frosinone @ 2.28 2.98Chọn: Hòa @ 2.98

Xem thêm

04/1221:00 Genoa – Cittadella 0:1 -0.90Chọn Kèo: Genoa -1 @ -0.90 0.82Chọn Kèo: Cittadella +1 @ 0.82 2 1/4 -0.92Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.92 0.82Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.82 1.55Chọn: Genoa @ 1.55 6.60Chọn: Cittadella @ 6.60 3.50Chọn: Hòa @ 3.50

Xem thêm

04/1221:00 Ascoli – Como 0:1/4 0.82Chọn Kèo: Ascoli -0.25 @ 0.82 -0.90Chọn Kèo: Como +0.25 @ -0.90 2 1/4 0.91Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.91 0.99Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.99 2.11Chọn: Ascoli @ 2.11 3.40Chọn: Como @ 3.40 3.20Chọn: Hòa @ 3.20
04/1221:00 Bari – Pisa 0:1/4 0.87Chọn Kèo: Bari -0.25 @ 0.87 -0.95Chọn Kèo: Pisa +0.25 @ -0.95 2 1/4 0.87Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.87 -0.97Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ -0.97 2.12Chọn: Bari @ 2.12 3.40Chọn: Pisa @ 3.40 3.20Chọn: Hòa @ 3.20
04/1221:00 Cosenza – Perugia 0:0 -0.90Chọn Kèo: Cosenza 0 @ -0.90 0.82Chọn Kèo: Perugia 0 @ 0.82 2 1/4 -0.96Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.96 0.86Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.86 2.91Chọn: Cosenza @ 2.91 2.50Chọn: Perugia @ 2.50 2.97Chọn: Hòa @ 2.97
05/1200:00 Benevento – Palermo 0:1/2 -0.98Chọn Kèo: Benevento -0.5 @ -0.98 0.90Chọn Kèo: Palermo +0.5 @ 0.90 2 1/4 0.89Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.89 -0.99Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ -0.99 2.02Chọn: Benevento @ 2.02 3.65Chọn: Palermo @ 3.65 3.20Chọn: Hòa @ 3.20

Xem thêm

Hạng 2 Tây Ban Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1220:00 FC Andorra – Cartagena 0:1/4 0.92Chọn Kèo: FC Andorra -0.25 @ 0.92 1.00Chọn Kèo: Cartagena +0.25 @ 1.00 2 0.92Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.92 0.98Chọn Kèo: Xỉu 2 @ 0.98 2.21Chọn: FC Andorra @ 2.21 3.20Chọn: Cartagena @ 3.20 3.00Chọn: Hòa @ 3.00

Xem thêm

04/1222:15 Racing Santander – Lugo 0:1/2 0.94Chọn Kèo: Racing Santander -0.5 @ 0.94 0.98Chọn Kèo: Lugo +0.5 @ 0.98 2 0.90Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.90 1.00Chọn Kèo: Xỉu 2 @ 1.00 1.94Chọn: Racing Santander @ 1.94 3.65Chọn: Lugo @ 3.65 3.25Chọn: Hòa @ 3.25

Xem thêm

05/1200:30 Eibar – Huesca 0:3/4 -0.92Chọn Kèo: Eibar -0.75 @ -0.92 0.84Chọn Kèo: Huesca +0.75 @ 0.84 2 0.97Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.97 0.93Chọn Kèo: Xỉu 2 @ 0.93 1.80Chọn: Eibar @ 1.80 4.20Chọn: Huesca @ 4.20 3.25Chọn: Hòa @ 3.25

Xem thêm

05/1203:00 Levante – Malaga 0:3/4 0.84Chọn Kèo: Levante -0.75 @ 0.84 -0.92Chọn Kèo: Malaga +0.75 @ -0.92 2 1/4 0.95Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.95 0.95Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.95 1.58Chọn: Levante @ 1.58 5.50Chọn: Malaga @ 5.50 3.55Chọn: Hòa @ 3.55

Xem thêm

VĐQG Trung Quốc Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1218:00 Cangzhou Mighty – Wuhan Three Towns 1 3/4:0 0.82Chọn Kèo: Cangzhou Mighty +1.75 @ 0.82 0.94Chọn Kèo: Wuhan Three Towns -1.75 @ 0.94 3 0.82Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.82 0.94Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.94 9.00Chọn: Cangzhou Mighty @ 9.00 1.22Chọn: Wuhan Three Towns @ 1.22 5.20Chọn: Hòa @ 5.20

Xem thêm

04/1218:30 Guangzhou City – Shanghai Port 1 1/4:0 0.96Chọn Kèo: Guangzhou City +1.25 @ 0.96 0.80Chọn Kèo: Shanghai Port -1.25 @ 0.80 2 3/4 0.84Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.84 0.92Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.92 6.70Chọn: Guangzhou City @ 6.70 1.33Chọn: Shanghai Port @ 1.33 4.60Chọn: Hòa @ 4.60

Xem thêm

04/1218:30 Wuhan Yangtze – Changchun Yatai 1/2:0 0.91Chọn Kèo: Wuhan Yangtze +0.5 @ 0.91 0.85Chọn Kèo: Changchun Yatai -0.5 @ 0.85 2 3/4 0.97Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.97 0.79Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.79 3.35Chọn: Wuhan Yangtze @ 3.35 1.85Chọn: Changchun Yatai @ 1.85 3.55Chọn: Hòa @ 3.55
VĐQG Romania Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1218:15

Farul Constanta – Botosani

0:3/4 0.80Chọn Kèo: Farul Constanta -0.75 @ 0.80 -0.94Chọn Kèo: Botosani +0.75 @ -0.94 2 1/4 0.87Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.87 0.97Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.97 1.61Chọn: Farul Constanta @ 1.61 4.55Chọn: Botosani @ 4.55 3.65Chọn: Hòa @ 3.65
04/1220:30

CFR Cluj – Chindia Targoviste

0:3/4 0.91Chọn Kèo: CFR Cluj -0.75 @ 0.91 0.95Chọn Kèo: Chindia Targoviste +0.75 @ 0.95 2 0.76Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.76 -0.92Chọn Kèo: Xỉu 2 @ -0.92 1.67Chọn: CFR Cluj @ 1.67 4.20Chọn: Chindia Targoviste @ 4.20 3.50Chọn: Hòa @ 3.50

Xem thêm

05/1200:00 Arges Pitesti – Rapid Bucuresti 1/2:0 -0.99Chọn Kèo: Arges Pitesti +0.5 @ -0.99 0.85Chọn Kèo: Rapid Bucuresti -0.5 @ 0.85 2 1/4 0.98Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.98 0.86Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.86 3.65Chọn: Arges Pitesti @ 3.65 1.85Chọn: Rapid Bucuresti @ 1.85 3.30Chọn: Hòa @ 3.30
Hạng 2 Bỉ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1219:30 Dender – Beerschot VA 1/2:0 -0.87Chọn Kèo: Dender +0.5 @ -0.87 0.71Chọn Kèo: Beerschot VA -0.5 @ 0.71 2 3/4 0.92Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.92 0.90Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.90 3.95Chọn: Dender @ 3.95 1.71Chọn: Beerschot VA @ 1.71 3.55Chọn: Hòa @ 3.55
05/1200:00 Deinze – Beveren 1/4:0 -0.89Chọn Kèo: Deinze +0.25 @ -0.89 0.73Chọn Kèo: Beveren -0.25 @ 0.73 3 0.88Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.88 0.94Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.94 3.30Chọn: Deinze @ 3.30 1.85Chọn: Beveren @ 1.85 3.65Chọn: Hòa @ 3.65
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1220:00 Adanaspor – Goztepe 0:1/4 -0.77Chọn Kèo: Adanaspor -0.25 @ -0.77 0.61Chọn Kèo: Goztepe +0.25 @ 0.61 2 1/2 -0.99Chọn Kèo: Tài 2.5 @ -0.99 0.81Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.81 2.52Chọn: Adanaspor @ 2.52 2.47Chọn: Goztepe @ 2.47 3.25Chọn: Hòa @ 3.25
04/1223:00 Altay SK – Boluspor 1/2:0 -0.89Chọn Kèo: Altay SK +0.5 @ -0.89 0.73Chọn Kèo: Boluspor -0.5 @ 0.73 2 1/4 -0.89Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.89 0.71Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.71 4.30Chọn: Altay SK @ 4.30 1.73Chọn: Boluspor @ 1.73 3.20Chọn: Hòa @ 3.20
Cúp QG Bulgaria Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1218:30 Ludogorets – Levski Sofia 0:1/2 0.91Chọn Kèo: Ludogorets -0.5 @ 0.91 0.93Chọn Kèo: Levski Sofia +0.5 @ 0.93 2 1/2 0.96Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.96 0.86Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.86 1.91Chọn: Ludogorets @ 1.91 3.40Chọn: Levski Sofia @ 3.40 3.30Chọn: Hòa @ 3.30
Indian Super League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1221:00 Jamshedpur – Kerala Blasters 0:0 0.92Chọn Kèo: Jamshedpur 0 @ 0.92 0.92Chọn Kèo: Kerala Blasters 0 @ 0.92 2 1/2 0.86Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.86 0.96Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.96 2.46Chọn: Jamshedpur @ 2.46 2.46Chọn: Kerala Blasters @ 2.46 3.25Chọn: Hòa @ 3.25
Hạng 2 Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1219:30 Wycombe – Portsmouth 0:0 0.78Chọn Kèo: Wycombe 0 @ 0.78 -0.94Chọn Kèo: Portsmouth 0 @ -0.94 2 1/2 0.89Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.89 0.93Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.93 2.30Chọn: Wycombe @ 2.30 2.67Chọn: Portsmouth @ 2.67 3.25Chọn: Hòa @ 3.25

Xem thêm

VĐQG Đảo Síp Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1222:00 Anorthosis – Aris Limassol 0:0 -0.88Chọn Kèo: Anorthosis 0 @ -0.88 0.72Chọn Kèo: Aris Limassol 0 @ 0.72 2 1/4 0.86Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.86 0.96Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.96 2.80Chọn: Anorthosis @ 2.80 2.24Chọn: Aris Limassol @ 2.24 3.15Chọn: Hòa @ 3.15
05/1200:00 Apollon Limassol – AEL Limassol 0:1/2 -0.96Chọn Kèo: Apollon Limassol -0.5 @ -0.96 0.80Chọn Kèo: AEL Limassol +0.5 @ 0.80 2 1/4 -0.99Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.99 0.81Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.81 2.04Chọn: Apollon Limassol @ 2.04 3.35Chọn: AEL Limassol @ 3.35 3.00Chọn: Hòa @ 3.00
VĐQG Ấn Độ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
04/1218:00 Kenkre – Gokulam Kerala 1:0 0.74Chọn Kèo: Kenkre +1 @ 0.74 -0.90Chọn Kèo: Gokulam Kerala -1 @ -0.90 2 1/4 0.87Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.87 0.95Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.95 5.00Chọn: Kenkre @ 5.00 1.57Chọn: Gokulam Kerala @ 1.57 3.55Chọn: Hòa @ 3.55
Cúp LĐ Bồ Đào Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
05/1200:00 Arouca – Leixoes 0:1/2 0.82Chọn Kèo: Arouca -0.5 @ 0.82 -0.98Chọn Kèo: Leixoes +0.5 @ -0.98 2 1/4 0.86Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.86 0.96Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.96 1.82Chọn: Arouca @ 1.82 3.65Chọn: Leixoes @ 3.65 3.40Chọn: Hòa @ 3.40
VĐQG Colombia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
05/1206:00 Ind. Medellin – Deportivo Pereira 0:3/4 -0.98Chọn Kèo: Ind. Medellin -0.75 @ -0.98 0.82Chọn Kèo: Deportivo Pereira +0.75 @ 0.82 2 1/4 0.81Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.81 -0.99Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ -0.99 1.76Chọn: Ind. Medellin @ 1.76 3.80Chọn: Deportivo Pereira @ 3.80 3.45Chọn: Hòa @ 3.45

0901615183